• CÔNG TY NGỌC VIỆT TRAVEL & EVENT

      Chất Lượng Làm Nên Thương Hiệu

    KHIẾU NẠI VÀ ĐÒI BỒI THƯỜNG
    Nếu khách hàng có khiếu nại đến CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH NGỌC VIỆT. trước hết khách hàng phải thông báo cho trưởng đoàn càng sớm càng tốt để khắc phục vấn đề khiếu nại đó. Nếu không hài lòng, khách hàng có thể liên hệ với đại diện (bán hàng) của CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH NGỌC VIỆT. trong khi đi tour để có cơ hội khắc phục vấn đề đó. Nếu vẫn chưa hài lòng qua các kênh đó trong chuyến đi thì khách hàng cần gửi mọi vấn đề khiếu nại trực tiếp đến CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH NGỌC VIỆT. trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến đi. Công ty sẽ không nhận mọi trách nhiệm đối với những khiếu nại nhận được sau thời hạn này.